Der er tørfodring i alle staldene fra eget mølleri. Der bruges eget korn og supleres med indkøbt efter behov. Ejendommen opvarmes med gyllekøling uden suplering. Der anvendes indkøbte polte og indkøbt sæd fra Hatting.

Der er 4 ansatte foruden ejer, som varetager den daglige pasning af stald og mark. Maskinstation varetager gylleudkørsel.

Løbe-kontrol stald

Løbeafdelingen er renoveret i 2004 og består af 120 bokse og  2 ornestier. Stalden er traditionel opbygget med ornegange foran søerne.

Ornesti

Vi har 2 orner på St løjstrup, som kun bruges til lugteorner. Alt bedækning foregår med indkøbt sæd fra hatting ks. 

Drægtighedsstald

Drægtighedsstalden er bygget i 2007 og er en T-stald med en boks pr so. I denne afdeling går søerne frit rundt i stier med 43 søer i hver sti. Stierne er med gulvvarme i lejerne. Der er 430 stipladser i stalden.

Farestald

 

Der er 192 farestier på St. Løjstrup. De 84 stier er fra 1998 og de 108 er fra 2007. Farestalden er traditionel med kassestier. Stierne er indrettet med gulvvarme i smågrisehulerne og central huleopluk.

Smågrisestald

 

Smågrisestalden er bygget i 2007 og består af 4000 stipladser i 11 sektioner, som er traditionelle to-klimastalde.  

Kontrolstald

Kontrolstalden er renoveret i 1998 og består af 144 bokse, hvor vi scanner søerne inden de skal i drægtighedsstalden.

Karantænestald til polte

Karantænestalden er renoveret i 2005 og har 8 stier med plads til 8 polte i hver. Poltene bliver indkøbt med højeste sundhedsstatus og vaccineret op til vores status. De går i karantæne i 8 uger inden de bliver lukket ind i løbeafdelingen.

Klimacontainer

Vores klimacontainer står i umiddelbar nærhed til farestaldene og bliver brugt til ammegrise. Der er plads til 300 grise i den.

Forrum

Mandskabsrummet er på 80 kvm hvor der er 2 bad/toiletter og et køkken/kontor.

Foderlade

Mølleri

Male/blandeanlægget er fra 2004 og sidst opdateret i 2011 med ny skivemølle og kornrenser. Her et billede af færdigvaresiloer og blander.

Mineralpåslag

Her et billede af de første 6 mineralpåslag.Soyaskråsilo og hvede silo i baggrunden.

Mineralpåslag/soyaskrå

Her et billede af de sidste 3 mineralpåslag og de 2 soyaskråsiloer til i alt 40 tons i baggrunden.