St. LĂžjstrup

St. Løjstrup er en svineproduktionsejendom med 810 søer, med salg af alle grise ved 30 kg til Polen. Der hører 155 ha. agerjord til ejendommen og der drives i alt 230 ha.

Der er tørfodring i alle staldene fra eget mølleri. Der bruges eget korn og supleres med indkøbt efter behov. Ejendommen opvarmes med gyllekøling uden suplering. Der anvendes indkøbte polte og indkøbt sæd fra Hatting.

Der er 4 ansatte foruden ejer, som varetager den daglige pasning af stald og mark. Maskinstation varetager gylleudkørsel.